Följ Sizes

Sizes signerar Färdplan 2030 och ställer sig bakom att Malmö ska nå ett klimatneutralt byggande senast år 2030.

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2019 07:55 CEST

Foto: Henrik Ljung

Tisdagen den 9 april signerade Sizes, trähustillverkare och byggnadsentreprenör, Färdplan 2030. Sizes ställer sig bakom att Malmö ska nå en klimatneutral värdekedja i Bygg- och anläggningssektorn senast 2030.

Behovet av effektiva klimatåtgärder är akut. I Malmö står byggsektorn för mer än 20% av den totala klimatpåverkan och det planeras flera betydande projekt under de kommande åren. Bland annat genom Sverigeöverenskommelsen och Storstadspaketet. Det är tydligt att branschen tillsammans måste hitta nya, klimatneutrala lösningar som inte bara gör Malmö mer hållbart utan också skapar en marknad för klimatneutralitet i bygg- och anläggningssektorn. För detta krävs ett ökat fokus på byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv där mål, byggmetoder och material värderas utifrån såväl funktion som klimateffekter.

För att klara denna förflyttning har Sizes med flera aktörer inom byggsektorn tillsammans med Malmö stad enats om att fokusera på följande strategiområden:

  • Affärsmodeller, incitament och samverkan
  • Cirkulär ekonomi och resurseffektiviteten
  • Design, process och klimatkalkyl
  • Klimatneutralt byggmaterial
  • Klimatneutral användning och underhåll
  • Fossilfria byggarbetsplatser och transporter

Vår industriella tillverkning av bostäder har inte bara fördelen att vi kan leverera hus med hög kvalitet på kortare tid och till en lägre kostnad jämfört med traditionellt byggande. Den är också klimatsmart genom att vi använder trä, arbetar resurseffektivt och att vi väljer våra underleverantörer med omsorg. Genom Färdplan 2030 kan vi bidra ytterligare till en hållbar byggsektor, vilket är viktigt för oss som företag och samtidigt avgörande för miljön, säger Carina Ståhl, VD för Sizes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marknadskommunikatör 
Oscar Wenning
073-028 77 07
oscar.wenning@sizesworks.com

Sizes bygger och monterar idag moderna trähus med hög kvalitet till en lägre kostnad, där nästan hela processen sker i fabrik för att spara så mycket tid som möjligt. Vi producerar allt från flerfamiljshus till kontor och samhällsbyggnader med fokus på det sociala rummet. Vårt fokus ligger på framtiden, och vi känner att vi kan stå för framtiden!