Gå direkt till innehåll
I februari 2019 påbörjade Sizes sin tillverkning i Oskarshamn
I februari 2019 påbörjade Sizes sin tillverkning i Oskarshamn

Pressmeddelande -

Sizes fördubblar produktionskapaciteten till 1 200 lägenheter under 2020 - nuvarande orderstock överstiger 1 400 MSEK

Industriella flerbostadshustillverkaren Sizes investerar i produktionskapacitet, automation och förstärker organisationen. Expansionsplanerna och investeringen ska ses med bakgrund av att Sizes nyligen tecknade ett tioårigt avtal med Rikshem, ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, för tillverkning av hyreslägenheter. Det aktuella avtalet tillsammans med en generellt ökande efterfrågan innebär att Sizes fördubblar sin kapacitet vid produktionsanläggningen i Oskarshamn under 2020. Kundbasen består bland annat av Rikshem, Heimstaden, Bergsundet Development, BJC Group, NREP samt systerföretaget I Am Home. Nuvarande orderstock, i form av tecknade entreprenad- och förstudieavtal, uppgår till 1 400 MSEK.

- Vår industriella tillverkning utmanar traditionellt byggande. Vi är stolta över att tillverka moderna bostäder åt en rad namnkunniga fastighetsbolag, trots bolagets korta historia. Med vår flexibla tillverkningsprocess kan vi möta kundernas högt ställda krav, projektspecifika behov samt önskemål om god och varierande gestaltning, säger Niklas Andersson, grundare & VD för Sizes.

Sizes grundades år 2017 med målet att sänka produktionskostnaderna i de projekt som systerbolaget I Am Home utvecklar. I Am Homes huvudstrategi är att utveckla hyresrättslägenheter där ökade kostnader inte drabbar kunden vilket ofta är fallet avseende äganderätter och bostadsrätter. Bolaget identifierade industriell tillverkning som lösningen och genomlyste den europeiska marknaden efter möjliga leverantörer utan att finna någon som kunde kombinera kvalité, flexibilitet och miljöaspekter till ett hållbart pris. Därmed uppkom affärsidéen att själva fylla tomrummet och Sizes grundades.

Genom att under 2019 även producera åt externa kunder medges större volymer för att pressa inköpspriser, utveckla produkten och säkra nödvändiga produktionsflöden.

- Den ständigt växande efterfrågan och nu det ingångna avtalet med Rikshem bekräftar vår effektiva tillverkningsprocess och att vi levererar högkvalitativa bostäder. Nu ska vi successivt öka kapaciteten, automatisera och ytterligare effektivera hela verksamheten för att fortsatt möta den stora efterfrågan på våra bostäder, säger Niklas Andersson. 

Ämnen

Taggar


Vår moderna industriella process med hög grad av automation och användandet av trä gör att vi kan tillverka hus med stora variationsmöjligheter. På sex till åtta månader uppför vi byggnader på tre våningar och uppåt för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser.

Och vi gör det till en lägre kostnad och till en högre kvalitet jämfört med traditionellt byggande. Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen.Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär vi kan bygga 80% av de flerbostadshus på mellan tre och åtta våningar som efterfrågas.

Presskontakt

Sara Andersson

Presskontakt Marknadskommunikatör 073-0287707
Petra Wertheimer

Petra Wertheimer

Presskontakt Marknadschef 072-5060222

Relaterat material

Relaterade nyheter

Vi tillverkar bostäder av hög kvalitet med stor variation – på kortare tid och till en lägre kostnad

Vår moderna industriella process med hög grad av automation och användandet av KL-trä gör att vi kan tillverka bostäder med stora variationsmöjligheter. Vi uppför flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser på tre våningar och uppåt.

Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär att vi kan bygga 80% av de flerbostadshus som efterfrågas.

Sizes
Östersjövägen 1
57235 Oskarshamn
Sverige