Gå direkt till innehåll
Stina Karlsson, Kvalitets- och Hållbarhetschef på Sizes berättar om bolagets hållbarhetsarbete

Blogginlägg -

Stina Karlsson, Kvalitets- och Hållbarhetschef på Sizes berättar om bolagets hållbarhetsarbete

Sizes arbetar utefter visionen att utmana oss själva och marknaden för att fler ska ha råd att tillgodose sitt bostadsbehov. Genom ett stort engagemang och en vilja att förändra byggbranschen mot det bättre arbetar vi dagligen med att effektivisera en annars förlegad sektor. Det kallar vi att ta initiativ!

Stina Karlsson, Sizes Kvalitets- och Hållbarhetschef, driver hållbarhetsarbetet genom att med strategier och metoder arbeta med såväl interna som externa intressenter för att få Sizes att utvecklas som tillverkare av klimatmässigt hållbara, kvalitativa bostäder som människor trivs i och har råd att bo i.


Berätta om Sizes hållbarhetsarbete, vad är fokus?

- Vi har tagit fram en hållbarhetsstrategi där vi valt att fokusera vårt arbete kring de globala målen. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9). Hållbara städer och samhällen (11). Hållbar konsumtion och produktion (12) och bekämpa klimatförändringarna 13.

Just nu är vårt fokus på att vidareutveckla vår industriella produktion, kommunicera och samarbeta med våra externa och interna intressenter i hållbarhetsfrågor, implementera vårt verksamhetssystem samt mäta och redovisa vårt hållbarhetsarbete. Framför allt inom tre fokusområden.

* Klimatmässig hållbarhet: minimera vår klimatpåverkan för att bli klimatneutrala senast 2030.

* Social hållbarhet: tillgodose marknadens behov av bostäder och bygga dem på ett sådant sätt att fler har råd att bo utefter sitt bostadsbehov.

* Ekonomisk hållbarhet: möjliggöra för våra projektutvecklande och fastighetsägande kunder att få lönsamhet i projekt som annars inte skulle bli till tack vare de lägre byggkostnaderna.


Hur långt har Sizes kommit i sitt hållbarhetsarbete?

- För att vara ett ungt bolag har vi kommit väldigt långt i vårt hållbarhetsarbete. För att nämna några punkter:

* Vi arbetar med korslimmat trä som är en hållbar produkt som lagrar och binder koldioxid under hela sin livslängd.

* Vårt standardiserade arbetssätt genom hela processen gör att vi har kontroll på mängden material som behövs vilket gör oss resurs- och materialeffektiva.

* Våra samlade lärdomar från tidigare projekt och upprepningsfaktorn i den industriella produktionen gör att kvaliteten kontinuerligt höjs. Vi gör inte om samma misstag och traditionella byggbranschens behov av omfattande felavhjälpning och kvalitetsbrister undviks. Sammantaget bidrar det till sänkta kostnader, effektivare produktion och minskad materialåtgång över tid.

* Vår förebyggande risk- och avvikelsehantering skapar en säker arbetsmiljö och minimerar våra kvalitetsbristkostnader.


Vilka utmaningar ser du i branschen avseende hållbarhet och hur kan Sizes bidra till lösningen av dessa?

- Jag ser en utmaning i att branschen ska hinna ställa om tillräckligt snabbt för att minimera klimatförändringarna. Det finns också utmaningar gällande att faktiskt göra klimatmässigt positiva val och inte enbart kompensera med hållbarhetsrätter.

Sizes koncept utgör en lösning för att klara omställningen och för ett skapa ett hållbart samhälle.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Sara Andersson

Presskontakt Marknadskommunikatör 073-0287707
Petra Wertheimer

Petra Wertheimer

Presskontakt Marknadschef 072-5060222

Relaterat material

Relaterade nyheter

Vi tillverkar bostäder av hög kvalitet med stor variation – på kortare tid och till en lägre kostnad

Vår moderna industriella process med hög grad av automation och användandet av KL-trä gör att vi kan tillverka bostäder med stora variationsmöjligheter. Vi uppför flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser på tre våningar och uppåt.

Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär att vi kan bygga 80% av de flerbostadshus som efterfrågas.

Sizes
Östersjövägen 1
57235 Oskarshamn
Sverige