Gå direkt till innehåll
Sluta grubbla över den gruvande gruvan

Blogginlägg -

Sluta grubbla över den gruvande gruvan

Byggbranschens systemomställning från betong är i gång. Att Cementasituationen skulle skapa ett tillfälligt kaos är inte sant - det är snarare ett wake-up call som sätter fingret på en fråga långt större än så. Låt Cementafrågan bli katalysatorn för att driva på omställningen mot trä än snabbare.

Betong är inte materialet att fokusera på i den utsträckning som vi gör idag, det är en ändlig resurs och bidrar inte till en riktig minskning på klimateffekten. För att bygga klimatsmart behöver vi arbeta med andra material, såsom trä. Likt Covid19 som blivit ett påskyndande för digitalisering i vårt samhälle, så är Cementakoset snarare en motor mot en tydlig trend ändå. Trä är till skillnad från sand och grus en förnyelsebar resurs.

Stomleverantörerna för trä har kapacitet att möta behovet och industriella tillverkare är redo att skala upp. Det behövs inte ens ett större uttag ur våra skogar för att möta den kommande efterfrågan. Men vi måste envar steppa upp och möjliggöra en omställning snabbare. Fastighets- och byggbranschen behöver styra om från att på gammal vana använda den ändliga betongen, till att i stället aktivt välja något med riktiga rötter. Till exempel genom att skapa större värde för den svenska träindustrin. Kommuner måste justera upphandlingsmetoder för att byggsystem ska kunna få likvärdiga möjligheter, branschens intressenter måste utbildas, arkitekter tänka utefter modulära system. Först då kan vi få riktiga möjligheter att skala upp flerfamiljsbyggandet i trä på riktigt.

Råmaterialet till betong bör hushållas med så att den räcker längre, och använda den där vi inte har något bra alternativ ännu. Den minskade tillgången på betong kommer sannolikt också att öka prisbilden i branschen, som redan är oproportionellt hög. Den traditionella byggbranschen är en del av problembilden, som inte har förnyat och effektiviserat byggandet på ett sätt för att kunna uppföra kvalitativa bostäder till ett rimligt pris. I stället har branschens aktörer pekat på politiken och efterfrågat regelförenklingar.

Fler måste förstå och maximera förutsättningarna för alternativa material för att nå en hållbar och prisvärd byggnation.

Niklas Andersson, VD och grundare, Sizes

Ämnen

Presskontakt

Sara Andersson

Presskontakt Marknadskommunikatör 073-0287707
Petra Wertheimer

Petra Wertheimer

Presskontakt Marknadschef 072-5060222

Relaterade nyheter

Vi tillverkar bostäder av hög kvalitet med stor variation – på kortare tid och till en lägre kostnad

Vår moderna industriella process med hög grad av automation och användandet av KL-trä gör att vi kan tillverka bostäder med stora variationsmöjligheter. Vi uppför flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser på tre våningar och uppåt.

Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär att vi kan bygga 80% av de flerbostadshus som efterfrågas.

Sizes
Östersjövägen 1
57235 Oskarshamn
Sverige