Gå direkt till innehåll
Mikael Anjou, fotografi Rosie Alm
Mikael Anjou, fotografi Rosie Alm

Blogginlägg -

Lär känna Mikael Anjou - vVD för Sizes koncern och VD Sizes Construction

Vi på Sizes arbetar utefter visionen att utmana oss själva och marknaden för att fler ska ha råd att tillgodose sitt bostadsbehov. Genom ett stort engagemang och en vilja att förändra byggbranschen mot det bättre arbetar vi dagligen med att effektivisera en annars förlegad sektor. Det kallar vi att ta initiativ!

Vem är du och vad är din roll på Sizes?

- Jag är VD för Sizes Construction och vVD för Sizes Works. Det innebär att jag kommer dels att lägga tid på att utveckla vår verksamhet på site ihop med dem som redan är anställda där, dels att lägga tid på att utveckla hela vår koncern inom ramen för min roll som vVD.

- Som barn växte jag upp i Falun men har nu bott i Stockholm sedan 1994. Idag är jag gift, har en 11-årig dotter och en 7-årig son och bor i ett hus norr om Stockholm. På fritiden saknar jag verkligen det sociala livet som fanns före Corona – men gillar å andra sidan att läsa böcker och laga mat som det ju blir mer tid för nu. Och så klart att driva taxirörelse för skjutsningar av barnen…

Vad har du för tidigare erfarenheter och hur kan dessa användas inom Sizes?

- Jag är i grunden civilekonom och har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med att driva förändringsprocesser i bolag – både som konsult i olika former och som linjechef. Jag jobbade mina första år som managementkonsult på McKinsey & Co med mycket fokus på stora förändringsprogram i tillverkande företag. Därefter har jag varit linjechef i olika verksamheter och sedan 2012 i byggsektorn då jag tillträdde som VD för Einar Mattsson Byggnads AB och senare också som VD för Einar Mattsson Projekt AB och vice koncernchef.

- Steget till byggsektorn var kanske inte uppenbart från början. Men jag har alltid haft ett starkt intresse för både samhällsfrågor i stort och byggande. Och dessutom är ju det vi skapar i samhällsbyggnadssektorn något väldigt konkret – vi bygger hus som kommer att vara en del av stadsbilden under lång tid framöver och som fyller ett av människors viktigaste grundläggande behov. Det ger mening tycker jag till jobbet. När jag därför rekryterades till Einar Mattsson kändes det på många sätt som att jag hittat rätt bransch.

- Under den tiden reflekterade jag mycket om byggsektorn och när jag lämnade vid årsskiftet 2018/19 skrev jag en bok som heter ”Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda” som väckte mycket debatt och gav upphov till en lång rad rådgivningsuppdrag. Jag skrev boken därför att jag tyckte den behövdes. Jag tycker många gånger att diskussionen om byggsektorns problem är för förenklad – det är lätt att ett perspektiv dominerar. Vore verkligheten så enkel skulle problemen vara lösta. Därför ville jag belysa hur några grundläggande strukturer hämmar branschens förändringskraft, vilket i sin tur gör att Sveriges största sektor sett till antal anställda och till del av Sveriges ekonomi, har nära noll produktivitetsutveckling och snabb kostnadsutveckling.

- Och det är ju i grunden ett problem – inte bara för svensk ekonomi i stort, utan framför allt för alla de människor som inte kan få sina bostadsbehov tillfredsställda för att byggkostnaderna till följd av svag produktivitetsutveckling helt enkelt sprungit iväg.

- Jag har nu under ett par år arbetat som fristående rådgivare, men känner att jag har saknat efter hand tillhörigheten i en större organisation och möjligheten att göra saker tillsammans med andra. När jag och Niklas Andersson, Sizeskoncernens VD, träffades i ett par sammanhang började vi föra en dialog om att jag skulle komma till Sizes och jobba för byggbranschens utveckling här hos oss.

Vad är viktigt för dig i din roll här på Sizes och vad har du för vision för bolaget?

- Min vision för bolaget är att vi ska vara en del av lösningen på samhällsbyggnadssektorns utmaningar och därmed också vara en del av lösningen på bostadsbristen i Sverige. Den finns i 240 kommuner i landet – och i många av dessa kommuner byggs det inte helt enkelt för att byggkostnaderna är för höga. Genom att kunna bygga hus med högre kvalitet på kortare tid till en lägre kostnad blir vi en del av den lösningen.

Det är oerhört spännande att vara en del av Sizes. Vi kan verkligen göra skillnad – vi kan utmana det traditionella byggandet på ett sätt som jag verkligen tror behövs, och som i slutändan möjliggör för fler människor att bo där de vill och på det sätt de vill. Och dessutom bidrar vi till utveckling av svensk ekonomi och förbättring av hållbarhet längs vägen.

Vilka utmaningar ser du i branschen och hur kan Sizes bidra till lösningen av dessa?

- I grunden handlar det om att tillgodose människors bostadsbehov till en rimlig kostnad. Hela samhällsbyggnadssektorn lider av svag produktivitetsutveckling, brister i effektivitet och brister i kvalitet. Och även om vi inte är utan utmaningar själva så har vi genom vårt industriella synsätt en bra grund för att hela tiden förbättra oss och därmed bli en utmanare till den traditionella branschen.

- Det är inte de enkla lösningarna eller enkla problembeskrivningarna som gäller, för då hade problemen varit lösta. Utan det finns grundläggande strukturer i form av regelverk, branschstandards, kollektivavtal m fl som skapar en förändringströghet. Skulle de strukturerna förändras skulle samtidigt en stor förändringskraft släppas lös - men i stället får sådana som vi utmana branschen inifrån med helt nya angreppssätt.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Sara Andersson

Presskontakt Marknadskommunikatör 073-0287707
Petra Wertheimer

Petra Wertheimer

Presskontakt Marknadschef 072-5060222

Vi tillverkar bostäder av hög kvalitet med stor variation – på kortare tid och till en lägre kostnad

Vår moderna industriella process med hög grad av automation och användandet av KL-trä gör att vi kan tillverka bostäder med stora variationsmöjligheter. Vi uppför flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser på tre våningar och uppåt.

Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär att vi kan bygga 80% av de flerbostadshus som efterfrågas.

Sizes
Östersjövägen 1
57235 Oskarshamn
Sverige